Datalogic Sensors

فرانگار تبریز نمایندگی رسمی فروش محصولات Datalogic ایتالیا در ایران

شرکت Datalogic یکی از شرکتهای برتر ایتالیائی می باشد که در زمینه تولید سنسورهای صنعتی فعالیت می نماید. شرکت فرانگار تبریز نماینده انحصاری فروش محصولات این شرکت در ایران می باشد.

سیستمهای حفاظتی پرده نوری
سنسورهای نوری - القایی - سیستمهای کنترل دما
وب سایت Datalogic ایتالیا
دوربین های صنعتی
  • reer sensors italy - فرانگار تبریز
  • xecro sensors germany - فرانگار تبریز
  • md micro detectors sensors - فرانگار تبریز
  • datalogic sensors italy - فرانگار تبریز
  • turck sensors germany - فرانگار تبریز
  • selet sensor italy - فرانگار تبریز
  • pil sensors germany - فرانگار تبریز
  • FineTek taiwan - فرانگار تبریز
datalogic sensors فرانگار تبریز

datalogic sensors فرانگار تبریز