About faranegar tabriz

about faranegar tabriz

شرکـت فرانگار تبریز در سـال 1381 فعـالـیت خـود را با طـراحی ، سـاخـت و اخـذ نمایـندگی از شـرکـتهـای معـتبر اروپـایی در زمـینه سـنـسورهای صنعـتی ، سیـستمهـای حـفـاظتی و سیـستمهـای امـنیتی در کـشـور عـزیـزمـان ایـران آغـاز و مـوفـق به اخـذ گـواهـینـامـه ISO 9001:2008 از شرکت TÜV NORD گردیده و امروز پس از گذراندن پله های صعـود و ترقی مشغول به ارائه خـدمات فنی مهندسی میباشد. این شرکت در طول سالهای متوالی همواره خود ساخته شده و سازندگی در تراز جهانی را سرلـوحه فعالیت های خود قرار داده است . در دنياي فراصنعتي امروز سازمان‌هايي در عرصه رقابت موفق‌اند كه خلاقيت و نوآوري را شعـار خـود قـرار داده و انعطـاف در مقـابل تغـييرات محيطـي را بعنـوان بخشي از كسب و كـار خويـش قلمداد كنند. با تـوجـه به شرايـط جـديد زنـدگي و تغـييرات سريع فناوري و نيازهاي متنـوع فـرهـنگي، اقتصـادي و اجتمـاعي، نیاز انسان‌ها نيز بايد از شكـل سنتي، متناسب با الگوها و نيـازهـاي جديد و مدرن تغيير كند.اگـر امروز خـلاقيت در ساخت را مزيـت كـليدي خـود مي‌دانيم، به پشتـوانه تجـربه چنـدین ساله و پيشتـاز بودن درصنعـت الکترونیک است که دراین راه ياری يكتاي يگانه و تلاش جمعي كاركنان مهمترين پشتوانه‌هاي ما در اين راه بوده‌اند. بي‌شك حفظ ره‌آوردهاي گذشته و همسـوئي با تحولات و چالش‌هاي پيش‌ رو نـيازمند نگرشي جامع به تمامي عـوامل پيش‌برنده، ارتقاء مستـمر كمي و كيفي محـصولات، بهـره‌گيري از دانـش و فنـاوري‌هاي نوين و تلاش مضـاعف تمـامي همكـاران و پرسنـل شـركت فرانگار تبریز است. امروز شـركت گـامي نوين را در عرصه كسـب و كـار خويش آغاز كرده است. ارتـقاء كـيفيت را سـرلـوحه كـار خـود قرار داده و رضايت مشتريان را بعنوان مهمترين رسالت خويش تعيين نموده است. حضور اثرگذار در بازارهاي رقابتي و افزايش سهم شركت از بازار جهانی ، از برنامه‌هاي شركت براي تحقق اهداف استراتژيك است. شركت فرانگار تبریز همكاري با مراكز علمي و تحقيقاتي، بهره گيري از دانش و تجارب نيروي انساني كارآمد و حضور در عرصه‌هاي ملي را آیينه‌اي جهت بازتاب توانمندي‌هاي خود مي‌داند. اميد است با اتكـاء به خـداوند سبحان و هـمراهي و پشتكار تمامي كـاركنان سخت‌كـوش و حمايت‌هاي مشـتریان، نقش موثرتري را در اعتلاي بخش های مختلف صنعت الکترونیک در ميهن عزيزمان برعهده گيريم.

  • دارای نمایندگی فروش شرکتهای معتبر تولید کننده سنسورهای صنعتی از قبیل :
  • ReeR ایتالیا
  • Xecro آلمان
  • Datalogic ایتالیا
  • Turck آلمان
  • Pil آلمان
  • Micro Detectors ایتالیا
  • FineTek تایوان
  • Selet ایتالیا